Activiteiten

Onze Activiteiten 
IPN is een brede organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling en opvoeding van kinderen tussen de 8 en de 18 jaar. Kleinschalig, laagdrempelig, snel en adequaat staan wij ouders en professionals terzijde bij de opvoeding van een kind.
Dit doen wij door middel van:

  • Screening & advies
  • Begeleiding (kind, ouders, brusjes, gezin)
  • Tests & analyse * Opvang (dagopvang, avondopvang, logeeropvang)
  • Doorverwijzing & bemiddeling IPN is er voor wie?

Kinderen voedt je samen op daarom is IPN er niet alleen voor ouders, ook orthopedagogen, Internbegeleiders, mentoren of overige zorg, onderwijs en opvoed professionals kunnen met al hun vragen bij ons terecht. Wanneer u denkt dat uw kind om speciale aandacht vraagt dan kunt u bij IPN hulp of advies krijgen. Speciaal bij:

  • Hoogbegaafdheid (HB)
  • Hoogsensitiviteit (HSP)
  • Asperger & Hoog functionerend Autisme (HFA)
  • Leer- & onderwijsproblemen
  • Talentontwikkeling